Νομικές αναφορές

Agora-realty.com | Νομικές αναφορές

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε την πολιτική μας για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.agora-realty.com αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Γενικές Πληροφορίες

Αυτό το site είναι ιδιοκτησία της Ελένης Στεργιάρα.

Αυτό το site συντηρείται από το μεσιτικό γραφείο Agora Realty και την ιδρυτή του Ελένη Στεργιάρα.

Αυτό το site φιλοξενείται από την εταιρία OVH.

Επικοινωνία: +306988162111

Copyright : Agora Realty

Webmaster : Evangelia ZVE

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο διαδικτυακός τόπος www.agora-realty.com και αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις επίκεινται στην ελληνική νομοθεσία και έχουν γραφτεί στα ελληνικά.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.agora-realty.com είναι δυνατή χωρίς να χρειαστεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα σας ή οι άλλες προσωπικές σας πληροφορίες.

Η εταιρία Agora Realty και η ιδρυτής της Ελένη Στεργιάρα δεσμεύονται για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωή σας και τον σεβασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε. Ειδικότερα, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στον διαδικτυακό τόπο www.agora-realty.com προορίζονται για χρήση από την Ελένη Στεργιάρα/Agora Realty. Θα είναι εμπιστευτικές και θα αντιμετωπίζονται ως τέτοιες.

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων και τη πρόληψη αποκάλυψης τους σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Η δημιουργία μιας υπέρ-σύνδεσης προς την ιστοσελίδα www.agora-realty.com δεν απαιτεί προηγούμενη γραπτή άδεια από την Ελένη Στεργιάρα. Ωστόσο η Ελένη Στεργιάρα πρέπει να ενημερωθεί εντός 30 ημερών μετά τη δημιουργία του συνδέσμου.

Το μεσιτικό γραφείο Agora Realty ενημερώνει τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας, ότι πολλά στοιχεία αυτής της ιστοσελίδας:

α) Προστατεύονται από τη νομοθεσία για πνευματικά δικαιώματα: μπορεί να είναι η περίπτωση φωτογραφιών, άρθρων, σχεδίων και κινούμενων σχεδίων.

β) Ή/και προστατεύονται από τη νομοθεσία σχετικά με τα σχέδια.

γ) Προστατεύονται από το δίκαιο των σημάτων.

Έτσι τα προστατευόμενα αυτά στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Ελένης Στεργιάρα και του μεσιτικού γραφείου Agora Realty.

Ως μέρος της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, το μεσιτικό γραφείο Agora Realty μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά της προσφοράς του.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το site είναι γενικές πληροφορίες και πληροφορίες ιδιοκτησίας πελατών μας.

Αποποίηση ευθύνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.agora-realty.com με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Ελένη Στεργιάρα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, όπως οι υλικές ζημίες, απώλεια δεδομένων ή προγραμμάτων ή οικονομική ζημία που προκύπτει από την χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτή.

Ενημέρωση

Η Ελένη Στεργιάρα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει, χωρίς προειδοποίηση, αυτά τα νομικά στοιχεία και οτιδήποτε αφορά τη σύσταση αυτού του site. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι δεσμευτικές για τους επισκέπτες, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε κάθε επίσκεψή τους σε αυτό το site.

Στατιστική παρακολούθηση των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σύνδεσης για να αποκτήσουμε τα στατιστικά στοιχεία του site (τύπος του browser των επισκεπτών, αριθμός των επισκεπτών, επίσκεψη σελίδων και αγγελιών κ.λ.π.), για να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας από άποψη πλοήγησης, αλλά οι πληροφορίες δε αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Αναπαραγωγή σε χαρτί

Εκτός από  την εικονογραφία, η αναπαραγωγή των σελίδων αυτού του site επιτρέπεται, υπό τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

– Δωρεάν διανομή.

– Σεβασμός στην ακεραιότητα των εγγράφων που αναπαράγονται (χωρίς μεταβολές ή τροποποιήσεις κάθε είδους).

– Ρητή αναφορά στην ιστοσελίδα www.agora-realty.com ως πηγή και αναφορά ότι τα δικαιώματα αναπαραγωγής είναι αποκλειστικά και αυστηρά περιορισμένα.

Έχετε το δικαίωμα να έρθετε σε επαφή με την Ελένη Στεργίαρα για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή ζήτηση άσκησης κάποιου δικαιώματος.

 
Μεσιτικό Γραφείο AGORA REALTY
Διευθύνουσα: Ελένη Στεργίαρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6988162111

 

 

Property assignment

If you own or manage a property and you are interested in selling or letting it easily and fast, assign your property to the experienced real estate agents of Agora Realty. Click "Read more" to go to the Property Assignment Form.

Read more

Property search

If you would like to buy or rent a residential or commercial property in Thessaloniki and Northern Greece, the real estate agency Agora Realty guarantees the best option based on your various criteria. Click "Read more" to go to the Property Request Form.

Read more

FAQ

Find answers to the various questions you may have about the role of a real estate agency and the purchase process of a property, by clicking "Read more".

Read more